Terug naar overzicht

Sponsortocht Vrienden voor Sijmen

24 juni 2015

Buro26 is één van de hoofdsponsors voor de de sponsortocht voor Sijmen, die gehouden wordt op 27 juni aanstaande. Naar verwachting zullen ongeveer 50 racefietsers de uitdaging aangaan en een afstand naar keuze fietsen. 1, 2 of 3 lussen van 111 km. Iedere lus begint en eindigt op het centrale plein in Uitwijk.

Sijmen

Sijmen (3) heeft een zeldzame vorm van kinderkanker in het verst gevorderde stadium. Voor een behandeling in Amerika die zijn kans op genezing vergroot is geld nodig. Leer hier meer over op www.vriendenvoorsijmen.nl

Je kunt zelf ook nog sponsor worden door een bedrag te storten op de bankrekening van de Stichting Vrienden voor Sijmen: NL79 TRIO 0197 9850 25 onder vermelding "Fietstocht 333".

Fietsgroep Sijmen