2017 | GGD GHOR Nederland |

Online visitatieplatform voor de GGD

label aanleiding

De vragenlijsten voor visitatie zijn inhoudelijk vrij ingrijpend herzien. Om deze online als instrument te kunnen gebruiken was er behoefte aan een geheel nieuwe online webapplicatie.

label aanleiding

Als ondersteuning voor de intercollegiale visitatie binnen de Algemene Infectieziekte-bestrijding van GGD GHOR Nederland hebben we een platform ontwikkeld. Medewerkers van een GGD kunnen hierop inloggen en, afhankelijk van hun rol, vragenlijsten invullen over een visitatie. Deze lijsten zijn inhoudelijk zelf te beheren. Gegeven input wordt gebruikt om effectief te evalueren wat uiteindelijk tot een verbeterplan kan leiden. Antwoorden worden vergeleken met data die al in het systeem aanwezig is. Zo kun je zien wat jouw antwoord is naast die van je team of het landelijk gemiddelde.

Wij hebben meegedacht vanuit de functionele structuur naar een goede gebruikersbeleving. Er is een nieuw design uitgewerkt en ook de volledige technische ontwikkeling is door ons uitgevoerd.