Logo en huisstijl

Een eerste indruk is erg belangrijk. Dat geldt ook voor jouw bedrijf. Een goede huisstijl speelt daarin een grote rol en een logo vormt daarin weer een belangrijk onderdeel. Een sterk logo symboliseert niet alleen de identiteit van de onderneming, maar draagt ook bij aan een herkenbare uitstraling bij de juiste doelgroep.

Wij denken met je mee bij het ontwerp van het logo en bijpassende huisstijl. Naast een geheel nieuw logo en/of huisstijl is een vernieuwing (restyling) van bestaande uitingen ook mogelijk.

Restyling van logo

Een logo en huisstijl die al jarenlang in gebruik zijn hebben een hoge herkenbaarheid gecreëerd. Toch kan het nodig zijn deze aan te passen, omdat het bedrijf zelf, de doelgroep of het ambitieniveau gewijzigd zijn. Het voordeel van een restyling is dat de herkenbaarheid van het logo wordt behouden, maar er wel frisser en moderner uit zal komen te zien. Passend bij nu en voor de toekomst.

Een nieuw logo laten maken

Is er nog geen logo? Heeft het huidige logo niet de juiste uitstraling? In een gesprek nemen wij de bedrijfsidentiteit en onderscheidende aspecten onder de loep, om zo tot het gewenste imago te komen. Zelfs een naamgeeftraject voor een nieuw bedrijf of product is mogelijk.

Identiteit en huisstijl

Een logo alleen is nog geen huisstijl. Het ontwikkelen van een sterke identiteit is de basis voor de verdere uitwerking van alle communicatiemiddelen. Denk hierbij aan briefpapier en visitekaartjes, maar ook aan flyers, advertenties, bestickering en uiteraard de website. Het juiste imago versterkt het beeld van elk bedrijf en dit maakt het verschil!