SharePoint vormgeving

Wat is SharePoint?

SharePoint is een product van Microsoft waarmee een complete portal kan worden ingericht voor gebruik als intranet of website. Belangrijke functies van SharePoint zijn communicatie, informatie zoeken en vinden, online samenwerken, documenten delen.

sharepoint intro

Grafisch ontwerp voor SharePoint 2013

Het uiterlijk van SharePoint is aan te passen via een zogenaamde Master Page en Page Layouts. Hierin kan naast de kleurstelling ook de indeling van pagina’s aangepast worden.

Eigen design

Een eigen design geeft een vertaling van een huisstijl naar SharePoint. We kunnen dezelfde grafisch lijn volgen die vanuit overige uitingen ook al zichtbaar is. Bij het ontwerpen houden wij als uitgangspunt dat het design de inhoud moet versterken en de gebruiksvriendelijkheid moet verbeteren.

Maatwerk design

Is er nog geen huisstijl? Komen er maatwerk functies in SharePoint of gaan er eigen Web Parts gebruikt worden? Een andere inrichting van de portal? Of dienen er meerdere varianten ontwikkeld te worden vanuit één uniek grafisch ontwerp? Er zijn vele mogelijkheden, we bespreken ze graag!