HTML5

HTML geeft structuur aan de inhoud van webpagina’s. Je geeft aan wat een titel is of een linkje. HTML (HyperText Markup Language) is de onderliggende opmaakcode voor websites. HTML5 is een W3C-standaard (recommendation) sinds oktober 2014.

html5

Je kunt tekst van betekenis voorzien door aan te geven wat voor element het is. Een hoofdtitel wordt <H1>Hoofdtitel</H1> en een subtitel <H2>Subtitel</H2>. Gewone tekst zoals deze geeft je aan met <P>paragraaf</P>.

Daarnaast kun je structuur aan je pagina geven door elementen als <HEADER>, <SECTION> en <FOOTER> te gebruiken. Natuurlijk zijn er vele van dergelijke codes beschikbaar. 

Als beheerder van een website zul je vaak met een WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor werken. Dit zijn de icoontjes om je tekst te bewerken. In de achtergrond wordt dit naar HTML codes vertaald.

Hoewel een code als <STRONG>je tekst vet maakt</STRONG> wordt de opmaak niet met HTML code bepaald maar in de bijbehorende CSS regels.